Общи Условия на „Сметало“

Регистрацията за курсовете в „Сметало“ се заявява само онлайн през сайта – www.smetalo.bg
Там е посочен график, часове, продължителност на курсовете и общите условия на „Сметало“.
След успешно направена регистрация ще получите потвърждаващ имейл.
Стойността на таксите за всеки от курсовете е посочена на сайта на „Сметало“ – www.smetalo.bg
Таксата се заплаща по банков път. Основанието за превода и банковата сметка ще получите на имейл, след като успешно направите регистрация.
Заплащането на таксата за регистрирано дете в курсовете е възможно да се направи на една, две или три вноски. Таксата или първата вноска от нея се заплаща най-късно до 3 дни след направена регистрация. На имейл ще получите потвърждение и детайли за плащане.
В противен случай и без получено предупреждение от родител / настойник на детето/ за забавено плащане, детето може да изгуби мястото си в съответната група.
Поради натоварения график на залите има правила за довеждане и взимане на учениците.
Групите са през 30 мин. и децата може да бъдат довеждани в СМЕТАЛО не по-рано от 10 мин. преди занятието и да бъдат взимани до 10 мин. след края на занятието.
Ако децата подранят за занятие, родителите може да ги оставят на своя отговорност да изчакат пред учебната зала. Има кът с пейки предвиден за тази цел.
В случай на непредвидена ситуация и  родителят /настойникът/ ще закъснее да вземе детето е желателно да се обади и да предупреди, че ще закъснее.
Децата в „СМЕТАЛО“ трябва да посещават редовно занятията от курса, за да получат сертификат за завършено ниво. Изискваме поне 70% присъствие в занятията.
При изпуснато занятие поради уважителни причини, детето може да го отработи само с друга група, която е на същото занятие.
Ако тази възможност бъде пропусната(т.е. всички групи са взели това занятие) или часовете не са удобни за посещение, детето губи правото си да навакса изпуснатото занятие. За един учебен модул може да се отработят до 30% от общия брой занятия.
За наваксване на занятие се попълва тази форма. Всеки родител/настойник я получава на имейл в началото на курса.
При отказ от курса е възможно частично възстановяване на таксата. При отказ след първо занятие, от таксата се удържа цената на посетеното занятие и се възстановява остатъка.
При отказ след второ занятие, от таксата се удържа цената на посетените занятия + 50% от оставащата сума(такса за заето място). Задължително трябва да се представи касова бележка или фактура за заплатената такса
При отказ от курса е възможно частично възстановяване на таксата. При отказ след първо занятие, от таксата се удържа цената на посетеното занятие и се възстановява остатъка.
При отказ след второ занятие, от таксата се удържа цената на посетените занятия + 50% от оставащата сума(такса за заето място). Задължително трябва да се представи касова бележка или фактура за заплатената такса
„Сметало“ използва иновативни методи за обучение и молим всички родители да проявят разбиране и доверие към подхода ни.  Насърчаваме нашите деца да бъдат по-самостоятелни и да не гледат на проблемите, като на пречки, а като на предизвикателства, което в бъдеще дава отлични резултати.
При някои деца са необходими повече усилия и поне няколко занятия, но добрите резултати са въпрос на време. Нашите преподаватели винаги правят всичко по силите си, за да помагат и насърчават всеки ученик да дава максимума от себе си. При нас учениците не само смятат и учат геометрия, а и развиват ценни социални умения.
Винаги сме на разположение за обратна връзка и дискусии. При проблем с дете Ви молим задължително да ни съобщите, за да намерим най-доброто решение.
По време на престоя си в СМЕТАЛО, децата трябва да спазват благоприличие.
Ако дете активно възпрепятства провеждането на нормални занятия по математика, преподавателят може да го отстрани от конкретното занятие, като своевременно се свърже с родител/настойник/ на ученика. Детето остава в академията до пристигане на родителя.
Ако дете има проблемна дисциплина и в следващите занятия не настъпи промяна, а родителите и преподавателят, не успеят да повлияят на това поведение, преподавателят има право да прекрати участието на този ученик в курса. Таксата за оставащите занятия се възстановява, спрямо условията посочени по-горе.
В занятията по математика, може да се направят снимки и видеоклипове на учениците с цел документиране на проведените занятия. Част от направените снимки и видеоклипове може да попаднат на сайта на „СМЕТАЛО“ (smetalo.bg) или в социалните канали на академията.
В началото на всеки курс, децата получават декларации, които дават опция на родителите/настойниците/ да разрешат или забранят участието на учениците в снимки / видеоклипове. „СМЕТАЛО“ поема отговорност да се съобрази изцяло с попълнените декларации.
Учениците имат право да снимат по време на занятията. „Сметало“ не носи отговорност, ако на тези снимки се виждат и други деца. Заснетите материали от учениците са само за лично ползване и не може да бъдат използвани с комерсиална цел, без писмено съгласие от „СМЕТАЛО“.
Всеки родител(настойник) получава достъп до платформа, която използваме за електронен дневник. В началото на курсовете изпращаме имейли с кодове за достъп до групата, в която е записано детето. Редовно преподавателят дава информация какъв материал е взел ученикът, как се е държал по време на занятията, да получава съобщения за неучебни дни и др.
В началото на всеки курс, децата получават декларации, които дават опция на родителите/настойниците/ да разрешат или забранят участието на учениците в снимки / видеоклипове. „СМЕТАЛО“ поема отговорност да се съобрази изцяло с попълнените декларации.
Учениците имат право да снимат по време на занятията. „Сметало“ не носи отговорност, ако на тези снимки се виждат и други деца. Заснетите материали от учениците са само за лично ползване и не може да бъдат използвани с комерсиална цел, без писмено съгласие от „СМЕТАЛО“.
Електронен дневник имат само курсовете с продължителност повече от 5 занятия
В „СМЕТАЛО“ държим на обратната връзка от родители. През годините не спираме да подобряваме все повече курсовете, благодарение на постоянен диалог с нашите деца и техните родители. Ако има нещо, които държите да върнете като обратна връзка, независимо дали е положително или не, може да го направите от страницата контакти чрез посочения имейл или телефон.
Ако в една група има регистрирани по-малко от 6 деца, „СМЕТАЛО“ има право да не я сформира, като преди това информира родителите за настъпилата промяна.
Ако ученик нарочно или поради неспазване на инструкциите на преподавател повреди някоя техника, която използва в занятията, стойността на нанесената щета се покрива от родителя/ настойника на детето. Всички ученици минават обучение за това как да пазят техниката, която изпозлват.
*В тази точка не се засягат случаите за случайно случили се инциденти, а само за такива, в които ученикът нарочно е причинил щета на техниката, която използва.
При записване за курс децата имат право да използват само един вид остстъпка. Не може да се комбинират отстъпки от различни кампании. Винаги се прилага най-голямата отстъпка.
По време на обучението в „СМЕТАЛО“ детето ще има достъп до различни материали, включително текстове, графични изображения, чертежи, снимки от други занятия и други подобни. Тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство, чиито носител е „СМЕТАЛО“. Поради тази причина, детето може да използва предоставените му материали единствено за целите на обучението си в „СМЕТАЛО“.
Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, ученикът или неговите родители/настойници нямат право от свое или от чуждо име използват, съхраняват, преработват и копират, изцяло или частично предоставените материали, без предварителното писмено съгласие на „СМЕТАЛО“ ЕООД. Предоставените материали по време на курса са само за лично използване от детето, както и предоставените достъпи до сайта и електрония дневник на неговия родител/настойник. Тези материали не може да се изпозлват с комерсиална цел или за извличане на финансова изгода.
Записването за курс налага събирането на определени лични данни на детето и родителя/настойника.
Съхраняването, обработката и заличаването на тези данни се извършват съобразно установените в закона за защита на личните данни процедури и принципи, и общия регламент за защита на личните данни (GDPR).
Повече информация за защитата на вашите лични данни моля да се свържете с нас.