Учебен план

Учебната ни програма е изцяло авторска и е разделена спрямо възрастта и интересите на учениците.

Първо ниво 4 г.

Първо ниво 5-6г.

Първо ниво 7-8г.

Всеки курс е с продължителност от 7 до 12 урока.

Изберете ниво, за да видите учебния план.