Важна ли е логиката при децата?

Логиката е наука за разсъждения – правилни и неправилни. При децата започва с отговора на въпроса “Защо?”, колкото по-често ги питаме, толкова по-бързо и лесно ще започнат да мислят логически. Не трябва да смятат всичко чуто за истина и затова е важно да разсъждават.

Как помага математиката?

Математиката за децата не е само цифри и задачи, защото те са свикнали да изучават света чрез възприятие като докосване, вкус, мирис, звук и образ. Използването на математически игри помага на учениците да погледнат света от друг ъгъл, да обърнат внимание на неща, които досега не са забелязвали.

Логиката е изкуството да достигаш до непредсказуем извод!“

Самюер Джонсън

Математическото мислене обогатява и прави ежедневието по-интересно! В ранна детска възраст е хубаво да се учат на самостоятелни изводи, решаване на логически задачи и намиране на решения.

В Академия по математика „Сметало“ работим върху логиката на децата чрез:

  • Логически пъзели
  • Задачи за критично мислене
  • Различни предизвикателства


Вашият коментар