Курсове по детска математика за деца на 5-6 години

Присъствено

Присъствените занятията по математика са създадени специално за деца предучилищна възраст. По време на курса децата се учат да смятат, да познават основните геометрични фигури чрез игри и предизвикателства.

Онлайн

Онлайн занятията по математика са създадени специално за деца предучилищна възраст. По време на онлайн курса децата се учат да смятат и да познават основните геометрични фигури.