Курсове по детска математика за деца на 5-6 години

Първо Ниво

Курсовете по математика са създадени специално за деца предучилищна възраст. По време на курса децата се учат да смятат, да познават основните геометрични фигури чрез игри и предизвикателства.

Второ ниво

Във второто ниво надграждаме наученото в първото и продъжлаваме да изучаваме света на математиката. Новите игри помагат на децата да научат повече за геометричните фигури чрез игри и предизвикателства.