Курсове по детска математика за деца на 7-8 години

Присъствено

Присъствените курсове по математика са създадени специално за деца 1 и 2 клас. Занятията включват знания за броене, сравнение, събиране и изваждане, но пречупени през предизвикателства свързани с тяхното ежедневие.

Онлайн

Онлайн занятията по математика са създадени специално за деца 1 и 2 клас. По време на онлайн курса учениците изучават аритметика, геометрия и приложна математика. Обучението е под формата на най-различни игри.