Курсове по детска математика за деца на 7-8 години

Първо ниво

Присъствените курсове по математика са създадени специално за деца 1 и 2 клас. Занятията включват знания за броене, сравнение, събиране и изваждане, но пречупени през предизвикателства свързани с тяхното ежедневие.

Второ ниво

Във второто ниво надграждаме наученото в първото и продъжлаваме да изучаваме света на математиката. Новите игри помагат на децата да научат повече за геометрични фигури, аритметика и логика чрез игри и предизвикателства.