За нас

Мисията ни е да предоставим интересно математическото образование и да събудим интереса към аритметиката и геометрията на максимално много деца. Да помагаме на учениците да развият своето мислене и да усъвършенстват ключови умения, необходими за успешното им професионално развитие в бъдеще.

Учим:

  • Числата
  • Събиране и изваждане
  • Геометрични фигури

Развиваме:

  • Логическо мислене
  • Аналитичното мислене
  • Концентрацията

Тренираме:

  • Работа в екип
  • Комуникативни умения
  • Умения за решаване на проблеми

Академия по математика „Сметало“ създава учебни материали и организира обучения, развиващи логическото мислене и математическото образование на деца между 4 и 8 години.  Преподаваме аритметика и геометрия по разбираем и интересен начин, като обвързваме материала с различни теми. Организираме обучения както при нас, така и при наши партньори – частни и държавни училища, учебни центрове, бизнес организации и други.

Фокусът на занятията е учене на аритметика и геометрия чрез практика.  Учениците опознават математиката, посредством игри  и  работа в екип.

Насърчаваме учениците да мечтаят, да смятат и да вярват, че няма невъзможни неща. Вярваме в идеята, че децата трябва да се учат от грешките си и следваме думите на Томас Едисън – „Не съм се провалил. Открих 10 000 начина, които не работят.“

Мотивирани сме да създаваме нови учебни материали и курсове, защото виждаме израстването и успехите на децата. Добрата обратна връзка, която получаваме от родителите, също е основна движеща сила. Стремим се да докажем, че децата може да се занимават с математика, независимо от предварителната подготовка или привидно малката възраст. Ранното навлизане в материята е предпоставка за успешна реализация в бъдеще.

Участвайте в курсовете по МАТЕМАТИКА

Някои от организациите, с които работим